Om företaget

E Nordkvist Redovisning AB startades 1996 av Eva Nordkvist. Vi hjälper i huvudsak små till medelstora företag med redovisningstjänster såsom bokföring, löner m.m. Givetvis handhar vi även andra ekonomitjänster. Klicka på "Tjänster" i menyn ovan för att läsa mer om vad vi kan hjälpa dig och ditt företag med.

Personligt engagemang
Genom att lägga ett stort personligt engagemang i varje enskild kund skapar vi långsiktiga relationer som innebär god service och hjälper till att effektivisera arbetet. Allt för att du som kund ska få mer tid till att ägna dig åt det du är bra på.

Affärsidé
Vår affärsidé är att ge företag ett löpande ekonomiskt nuläge på verksamheten genom skräddarsydda rapporter samt att vara ett stöd i framtida beslut.