Välkommen till E Nordkvist Redovisning AB

E Nordkvist Redovisning AB är en redovisningsbyrå belägen i Täby strax utanför Stockholm. Vi som arbetar här är redovisningskonsulter med 20 års erfarenhet av att arbeta med småföretagares ekonomiska villkor.

Det är svårt för den enskilda företagaren att hålla sig uppdaterad på nyheter inom skatteområdet och annan lagstiftning. Detta påverkar företagarens vardag både idag och i framtiden. Det är därför viktigt att vi håller oss ajour med dagens regler och kommande förändringar för att kunna informera våra kunder. Allt för att effektivisera kundens ekonomiarbete så långt det är möjligt och för att du som kund ska få mer tid till att ägna dig åt din affärsverksamhet.
 
För oss är det också viktigt med det personliga engagemanget i varje kund. Glädjen i arbetet är att arbeta tillsammans med människor i utveckling för att skapa framgånsrika företag.

Läs mer om vad vi kan erbjuda ditt företag under "Tjänster" i menyvalet.

Hälsningar