Tjänster

Vi täcker alla behov ditt företag har gällande ekonomiska tjänster. Det vanligaste är att vi sköter den löpande bokföringen samt bokslut och deklarationer.

Det här kan vi hjälpa dig med
• Löpande bokföring
• Bokslut och deklarationer
• Betalningar och fakturering
• Löner
• Rådgivning